Velkommen


Har din institution eller skole fokus på trivsel, kulturen og de gode fællesskaber ? Vil I gerne arbejde endnu mere med dette, få viden og konkrete redskaber ? Vil I gerne skabe de bedste betingelser for forældresamarbejdet, personalekulturen samt  børnenes inklusion ? Så læs videre .

Med den nyeste forskning i ryggen og masser af praksiseksempler kan jeg hjælpe jer med at forebygge mobning og fremme de gode fællesskaber og inklusion.  Hos både børn såvel som voksne.

Jeg er kandidat i pædagogik og filosofi med en solid praksiserfaring . Udover at være selvstændig konsulent og oplægsholder, er jeg tilknyttet som ekstern underviser hos Mary Fondens og Red Barnets  “Fri For Mobberi”-program og  hos forlaget Glæde & Børn i deres socialt-emotionelle program “Zippys venner”.

Velkommen til min hjemmeside !

På de godt tre timer vi havde sammen med Rikke, formåede hun sikkert og respektfuldt, at sætte rammen for vores pædagogiske dag. Telefonisk og skriftligt havde vi udvekslet idéer til program og indhold, og vi var meget tilfredse med forløbet. God vekslen mellem oplæg, teori og gruppearbejde. Rikke virkede meget sikker i teorien, og havde samtidigt også et meget fint blik for vores pædagogiske praksis. Under hele forløbet udstrålede Rikke masser af god energi. Udover gode pædagogiske diskussioner i personalegruppen, er der nu også igangsat nye pædagogiske tiltag – helt som ønsket.” Thomas Allesø, skoleleder, Odense Friskole.

 

 

Leave a Reply

Trivsel og inklusion