Ensomhed og unge

Ensomhed bliver også kaldt mobningens tvilling….- for hvornår er det egentlig mobning og hvornår er det ensomhed ? Eksklusion og mobning hænger sammen og grænserne kan være udviskede. I sidste uge var jeg ude på et gymnasium og fortælle om hele det nye mobbesyn og om hvordan man spotter ensomme unge. Det er trist at der er så mange unge der ufrivilligt føler sig alene, og særlig svært er det at så mange synes at det er de unges eget problem. For har vi ikke alle et medansvar for hinanden? Lige meget om vi er 5 eller 15 ? Eller endog 45 ..?

Det er et spændende felt som jeg håber at kunne arbejde endnu mere videre på. Jeg er sikker på at vi gennem større forståelse for de sociale processer, kan få nedbragt ensomhed.