Hvad tilbyder jeg?

 

Udover at undervise i Red Barnet/Mary Fondens Fri For Mobberi og i http://zippysvenner.dk/    tilbyder jeg at holde oplæg, forældremøder, workshops og individuelle konsulentbesøg med udgangspunkt i  præcis jeres institution eller skole.

Oplæg/foredrag:

Jeg holder oplæg fra ½ – 3 timer på forældremøder og personalemøder. Jeg kommer med både den nyeste teori og konkrete værktøjer, ud fra devisen : “Flotte ord er kun noget værd, hvis man kan se dem mandag morgen i regnvejr”. Oplægget målrettes til enten pædagoger, lærere eller forældre.

Eks på emner: Inklusion, de gode fællesskaber, forebyggelse af mobning, den narrative fortælling, digital mobning, det fysiske læringsmiljø, Hjernepædagogik, kulturforandringer samt samarbejde, Fri For Mobberi”, oa.

Jeg taler altid til både hjernen og hjertet , – og har også humoren med 🙂

Jeg er kursusinstruktør i BrancheArbejdsmiljøRådets “Grib ind – godt kollegaskab uden mobning”. Her er fokus på samarbejdet, feedback-kulturen, konfliktløsning og spilleregler blandt de voksne. Kan holdes som både et hel- eller halvdags kursus.

Workshops:

Jeg kommer ud til pædagogisk dag, pædagogisk weekend eller lignende og laver skræddersyede workshops om lige det, der giver mening for jer. En dag hvor der virkelig kan gås i dybden, fås ny viden, gode diskussioner, refleksioner og ejerskab. Jeg benytter oplæg, diskussioner i plenum, i små grupper, walk and talk, kreative metoder som f.ek.s collager samt videoklip o.a.

Andet:

Jeg kommer også ud på konsulentbasis og giver konkrete råd og ideer til, hvordan  I kan forebygge mobning og fremme inklusion i netop jeres dagligdag.

Jeg laver observationsbeskrivelser, evalueringer af forløb og projekter og laver formelle projektbeskrivelser oa. f.ek.s til kommuner.

Jeg udarbejder antimobbe-strategier til jeres hjemmeside i tæt samarbejde med tovholdere så ejerskab sikres.

Priseksempel:

 

45 min-3 timers forældre eller personalemøde /foredrag og diskussion: kr. 6.000 + moms og kørsel.

6 timers pædagogisk dag inkl ½ times frokostpause: 8000 kr + moms og kørsel.

3 timers konsulentbesøg med observation og efterfølgende ideer og råd: 4000 kr + moms og kørsel.

Andet konsulentarbejde: 700 kr pr påbegyndt time.

Udarbejdelse af antimobbe-strategi : 3000 kr.

 

Evt. aflysninger fra jeres side skal ske mindst 1 mdr. før arrangementet – ellers tages fuld pris. Der kan aftales ny dato med rabat.

 

Leave a Reply

Trivsel og inklusion