Anbefalinger

Feedback fra kunder:

”På de godt tre timer vi havde sammen med Rikke, formåede hun sikkert og respektfuldt, at sætte rammen for vores pædagogiske dag. Telefonisk og skriftligt havde vi udvekslet idéer til program og indhold, og vi var meget tilfredse med forløbet. God vekslen mellem oplæg, teori og gruppearbejde. Rikke virkede meget sikker i teorien, og havde samtidigt også et meget fint blik for vores pædagogiske praksis. Under hele forløbet udstrålede Rikke masser af god energi. Udover gode pædagogiske diskussioner i personalegruppen, er der nu også igangsat nye pædagogiske tiltag – helt som ønsket.” Thomas Allesø, Skoleder Odense Friskole

“Rikke var en suveræn oplægsholder!  Først og fremmest havde hun et relevant oplæg og for det andet kunne Rikke levere indholdet på en nem og forståelig måde. Alle lærere i Slagelse Kommune som deltog i foredraget, har givet positiv feedback.” Artur Stryjak, daglig leder af Gerlev Legepark, Slagelse.

 

Jeg mødte Rikke i forbindelse med et foredrag for forældrene i indskolingen på Bagsværd Kostskole og Gymnasium. Jeg gik fra foredraget med nogle gode og helt konkrete råd om, hvordan vi som forældre kan være med til at forhindre mobberi, og hvordan vi håndterer mobberi, hvis det opstår – råd som uden videre kan omsættes i praksis. Rikke fortæller på en saglig og forståelig måde, og samtidig med et glimt af humor, og binder det hele sammen med historier og eksempler, som gør stoffet konkret og nærværende, og Rikkes høje faglighed skinner hele tiden igennem.
Katrine Rose, jurist og mor til Marie i 2.b på Bagsværd Kostskole og Gymnasium”

“Rikke Bille er en dedikeret underviser med stort engagement, viden og troværdighed. Hun forstår at forene teori og praksis og formidle stoffet på en levende og inspirerende måde. Jeg giver hende mine varmeste anbefalinger”.

Signe-Marie Paludan, projektleder, Red Barnet.

“Mange tak for dit rigtigt spændende og tankevækkende foredrag på min arbejdsplads, Gribskov Gymnasium i går. Jeg var efterfølgende meget motiveret for at arbejde videre med udviklingen af en mobbestrategi samt en plan for konkrete tiltag for at imødegå mobning og ensomhed blandt eleverne.”  Lærer på Gribskov gymnasium

Tak for dit inspirerende og meget relevante oplæg! Du ramte kort og præcist ind i nogle helt centrale emner omkring forældres medansvar for stemningen og samværskulturen i daginstitutionerne – og i et hverdagssprog, som alle kunne forholde sig til. Oplægget blev anledning til nogle gode drøftelser mellem forældene og personalet, som vi vil arbejde videre med.”
Kristina Avenstrup
Områdeleder BHK

“Workshoppen levede bestemt op til mine forventninger. Det var meget lærerigt og Rikke fortæller på en engageret og inspirerende måde” . Line Bierrings, klasselærer på Bagsværd Privatskole.

“Jeg har haft fornøjelsen af at coache Rikke Bille før hun har skullet holde foredrag. Der er ingen tvivl om, at hun ved, hvad hun taler om. Med en Master i pædagogik og baggrund som pædagog har Rikke sin faglighed på plads. Og da hun samtidig evner at formidle fængende, får tilhørerne en masse brugbart med hjem. Som mor til børn i hhv. 3. Og 6. Klasse fik jeg selv en håndfuld værdifulde råd og masser af stof til eftertanke . Jeg kan derfor anbefale Rikke Bille på det varmeste. Både som konsulent og som foredragsholder.”
Lene Nording-Grooss, journalist og jurist
Presseafd. i ministeriet for børn, ligestilling integration og sociale forhold.

“Mængden af information/dialog/cases harmonerede godt, og der var en klar rød tråd gennme hele oplægget “. 
Lærer fra Bagsværd kostskole. 
 
“Meget afvekslende og inspirerende. Rigtig engageret og professionel.” Pædagog fra Gladsaxe.

Foredraget har givet megen stof til eftertanke i personalegruppen. Tanker om , hvordan vi kan arbejde med fællesskaber og hvad det er vi giver videre til børnene med vores reaktioner og indbyrdes relationer. Rikke brænder for det hun siger, og det virker smittende. Tak for en god dag.” Pædagog fra børnehave i Valby.

Leave a Reply

Trivsel og inklusion