Fri For Mobberi

Siden efteråret 2013 har jeg været tilknyttet Maryfonden og Red Barnet som ekstern underviser i antimobbe-programmet Fri For Mobberi.

Fri For Mobberi består af 3 kufferter med materialer til hhv. dagpleje/vuggestue, børnehave og indskoling/SFO. Det bygger på de nyeste danske forskningsresultater og indeholder konkrete materialer lige til at gå til.

Læs meget mere og bestil kursus her :

http://www.friformobberi.dk/

Instruktørkurser bestilles via ovenstående link. Jeg holder derudover også personalemøder og dage målrettet lige jeres ønsker i tråd med Fri For Mobberi. Det kan være at I ønsker at arbejde særligt med de fire værdier, med jeres feedback kultur, med indretningen, – eller noget helt andet. Jeg tager udgangspunkt i lige præcis jeres ønsker og situation. ffm-vuggesteue-kuffert

Trivsel og inklusion