Børns sprog og fællesskaber

  Pædagogisk konsulent Rikke Bille

Jeg tilbyder

Praksisnære, inspirerende oplæg, temadage og forældremøder om forskellige pædagogiske emner med omdrejningspunkt i børns sproglige udvikling, early litteracy, relationer og fællesskaber. Målgruppen er vuggestue, dagpleje, børnehave og indskoling.


Desuden laver jeg Sprog&Bog-kufferter - et redskab til dialogisk læsning, der gør det nemt at arbejde med børns sprog og læselyst på en sjov og konkret måde.


Min vision er, at inspirere til en endnu bedre pædagogisk praksis og et godt børneliv gennem oplæg, refleksioner og planlægning. 


Jeg vægter humor, praksisfortællinger og deltageres refleksioner højt.


Mit udgangspunkt er, at alle børn gør det godt, hvis de kan. Det samme gør vi voksne, - men det er altid os, der er ansvarlige for relationen og for at skabe de bedst mulige betingelser for børnene.


Jeg  målretter mine oplæg og foredrag, så de passer præcis til jeres behov og til det, I er optagede af lige nu.


Jeg henter min viden i den nyeste forskning, fra mit arbejde som  underviser hos Red Barnet, fra min uddannelse som kandidat i filosofi og pædagogik samt diplomuddannelse i sprogpædagogik -  og fra alle de mange dygtige pædagoger, ledere, dagplejere og lærere jeg møder i mit job.  Derudover er jeg inspireret af  f.ek.s Grethe Kragh Møller, Helle Rabøl, Anette Prehn,Ida Brandtzæg,  Børns Vilkår, Undervisningsministeriet, Red Barnet, EVA, Skoletjenesten, DCUM, Louise Klinge – og mange andre. Jeg trækker også på min erfaring som pædagog og sprogpædagog og går højt op i, at tingene skal være praksisnære og vedkommende.


Her på hjemmesiden kan I se ekspempler på, hvad jeg tilbyder.

Jeg tilrettelægger altid foredrag og pædagogiske dage, så de passer præcis til jer, så sig endelig til, hvis der er andre pædagogiske emner I ønsker. 

Pædagoisk undervisning kurser og efteruddannelse til personale i Vuggestuer og Børnehaver

Forældreoplæg

Jeg holder oplæg og workshops på forældremøder, så det bliver vedkommende og relevant.


Jeg holder oplæg om forældres rolle for de gode børnefællesskaber, det nye trivselssyn  og om, hvordan de konkret kan hjælpe til med, at ingen børn skal føle sig udenfor. Jeg kan også inddrage viden om hjernen, ikke mindst at være "amygdalakapret". 


Desuden holder jeg oplæg om børn og sprog - med fokus på vigtigheden af at læse højt - og kommer med helt konkrete og jordnære tips.

Hjælp til forældre, Undervisning, sparring oplæg for forældre til mindre børn

”Rikke var god til at formidle og fange alles opmærksomhed på en både faglig og humoristisk måde. Vi har efterfølgende kun fået god respons fra de forældre der deltog på mødet.” 

Ann -Charlotte Petersen pædagogisk Leder v/Børnehuset Villa Kulla

Sprogboost & Bogglæde

Vil I gerne arbejde endnu mere med det sproglige pædagogiske miljø og Early Litteracy?  Måske kaste et kik på jeres fysiske sprogmiljø? ? Eller vil I gerne have mere gang i dialogisk læsning ? Eller måske et brush-up om børns sproglige udvikling?


I kan hyre mig til at komme ud til et p-møde og give et sprogboost-oplæg. Eller vi kan sammen sammensætte en hel dag med fokus på det sproglige miljø, herunder børns sproglige udvikling, sprog og relationer og adiaologisk læsning. Jeg kan også sammensætte sprog&bog kufferter til jer, så det bliver nemt og sjovt at gå til. 

Jeg samarbejder med CIHA og benytter bl.a. deres  materialer udviklet med fokus på sprog og følelser.


Endvidere holder jeg oplæg til både forældre og personale om sprog, sprogstimulering og børnebø

ger. Et både underholdende og informativt foredrag med masser af konkreter ideer.


Eks. på Sprog&Bog-kufferter


Farver

Former

Min dag i vuggestuen

Min dag i børnehaven

Transportmidler

Astrid Lindgren

Venskaber - Tolerance

De Små Synger

Dyr


Tryghedscirklen, Circle of security, for vuggestue og dagpleje

"I Birkhøj er vi meget glade for vores forskellige Sprog&Bog-kufferter. Det er nemt at gå til og vi oplever glæde og genkendelighed hos børnene, når kufferterne tages frem. Jeg synes det er et fantastisk stykke pædagogisk værktøj, der gør det nemt i en travl hverdag at lave noget kvalificeret sprogarbejde med børn i alle aldre" 

Christina Kryger, dagtilbudsleder i Birkhøj, Farum

Det Gode Fællesskab & Forebyggelse af Mobning

En af de helt vigtige forudsætninger for at udvikle sig positivt, at trives og lære er, at man er del af et tolerant fællesskab og føler sig tryg. Derfor er det så vigtigt at gøre en indsats for det gode fællesskab, - og allerhelst lige fra starten.

Vi ved fra forskning, at mobning ikke er et spørgsmål om den enkeltes personlighed.

Mobning er derimod et udtryk for en utryg gruppedynamik, og mobning har sværere ved at finde grobund i grupper, hvor positive værdier dominerer.

Det klassiske mobbeoffer findes derfor ikke. Men der findes fællesskaber, hvor der ikke er plads til forskellighed. Det bedste værn mod mobning er at arbejde aktivt med det positive fællesskab, med omsorg, respekt  og tolerance overfor hinanden.


Jeg kan inddrage viden om hjernen og hvordan det ligger i vores DNA at høre til i en gruppe. Herunder Amygdala-kapring og alternativer til dette.


Oplægget henvender sig til både indskoling, børnehaver og vuggestuer/dagpleje, naturligvis vinklet på hver sin aldersgruppe.

Gode fællesskaber og forebyggelse af mobning

Har oplevet Rikke til foredrag og også til personalemøde omkring mobning. Rikke er utrolig indlevelsesrig, ægte og dybt professionel. Jeg oplevede et stort engagement og forståelse for, hvad vi alle kan have med som bagage. Rikke byder meget på sig selv og har humor med, hvilket gør dette utrolige vigtige emne, til noget ikke tabubelagt"

Pædagog, børnehave Allerød

Den Nye Styrkede Læreplan

 

Den nye pædagogiske læreplan, der trådte i kraft i 2018, er nu en realitet i alle daginstitutioner - Men bliver den brugt som det levende redskab, den gerne skulle være? 


Nogle af de centrale elementer i den nye pædagogiske læreplan er, at børnenes egen nysgerrighed, børnefællesskaber og leg skal være styrende i det pædagogiske arbejde, og at der er et potentiale for pædagogik og læring i alle typer af situationer – også for eksempel bleskiftet, frokosten, legen og på gåturen. 

Der er også fokus på, at det pædagogiske personale løbende skal reflektere og evaluere på egen praksis.


Jeg holder tema-dage og oplæg om, hvordan I 

løbende kan arbejde videre med læreplanen og med det store arbejde, der har ligget i at skrive den. Det kan være I ønsker at dykke ned i del-elementer af den, f.eks:


- Dannelse og børneperspektiv.

- Køn og mangfoldighed.

- Forældresamarbejdet

- Kommunikation og sprog.


Eller vi kan også tage udgangspunkt i spørgsmålet ”Nu er den skrevet, og hva´ så? Bruger vi den? Gør vi det, vi skriver vi gør?”

Børns trivsel i børnehave og vuggestue bedre trivsel gennem Den Nye Styrkede Læreplan

Rikke er pædagogisk velfunderet og mestrer med et højt fagligt niveau, at formidle pædagogisk viden til en hel personalegruppe, så alle føler sig medinddraget og hørt. Rikke favner helt naturligt de input jeg kommer med som leder til ønske om oplæg og formår på fineste vis via sit oplæg at skabe rum for faglig udvikling og understøtte et fælles fagligt fundament, som personale og leder kan arbejde videre ud fra. Rikke formår at formidle det pædagogiske budskab så både pædagoger og medhjælpere bliver inspireret og kan reflektere over egen praksis."

Tine Sterup,

leder af Espebo Børnecenter

Styrke Workshop

Kunne du og dine medarbejdere have lyst til et p-møde eller en hel p-dag, hvor det handler om jeres styrker? Hvor I fokuserer på, hvad der fungerer rigtig godt? På hvad egne og kollegaers topstyrker er - og hvordan I "spiller hinanden gode" ? Så er det denne workshop I skal booke! Jeg tager udgangspunkt i de 24 VIA styrker og benytter materialer fra Styrke-akademiet.

Denne workshop kan bruges til at løfte energien, skabe et bedre samarbejde og arbejdsmiljø samt skabe en større forståelse af, hvorfor foreskelligheder kan være en fordel.

VIA styrkerne , styrkeworkshop

"Jeg går herfra med sådan en god fornemmelse i maven og en følelse af, at : Hvor er det her en god institution. Jeg har verdens bedste kollegaer!"

 Pædagog i børnehave, Hvidovre

Fri For Mobberi

Det er nu 9 år siden jeg begyndte som uddannelseskonsulent for Maryfondens og Red Barnets program Fri For Mobberi – og jeg elsker det!

Der findes flere forskellige kurser for pædagogisk personale der arbejder med børn mellem 1-9 år, både grundkurser og modulkurser. Alle bygger de på værdierne Tolerance, Respekt, Omsorg og Mod, for det er det, der skal meget mere af, for at vi sammen kan bekæmpe at mobning opstår.

"Tak for en rigtigt god dag med Fri for mobberi – det gjorde du super godt! Dejligt at der var tid til spørgsmål og diskussioner i grupper. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger"

Leder af Børnehuset i Helsingør

Praktisk

 

Skriv eller ring og lad os sammen finde ud af, hvordan jeg kan tilrettelægge en temadag eller aften, der er målrettet jer.

 

Til alle oplæg har jeg brug for en projektor og en tilkoblet højtaler, da jeg ofte viser filmklip.

 

Mine priser er :

 

Pædagogisk dag: 10.000 kr

 

P-møde/forældremøde a 1-2 timer: 6000 kr


Sprog&Bog-kufferter: 500-700 kr pr stk

 

Priserne er inklusiv forberedelse og eksklusiv kørsel og moms.

 

Ved opgaver på Fyn, Lolland-Falster og i Jylland kommer der et tillæg på 700 kr til overnatning.

Ved opgaver i weekeden tillægges der 500 kr.


Sommer-tilbud: Ved bookning af sprogoplæg får man to gratis Bog&Sprog-kufferter med.


Tlf. 23 26 47 12

Pædagogisk dag, personalemøde,  forældremøde til dagpleje, vuggestue pg børnehave

Rikke gør det interessant og spændende, fordi hun er super kompetent, professionel og er god til at skabe balance mellem teori og praksis samtidig med, at vi blev inddraget undervejs.

Tak Rikke for en god eftermiddag, der helt sikkert kommer til at gøre en forskel på Allerød Privatskole! 

Vice-skoleleder Lene Christensen, Allerød